Friday May 24, 2024

Taringa - Ep 329 - Tikanga 101 - Te mana o te Hapū

He aha te hapū? What is a hapū? Which hapū do you belong to? How do we define a hapū? How are hapū named? You won't get a straight answer however you may gain more context. Hoinō, hei te mutunga iho kei tō ihu tonu te kōrero.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320