Friday May 26, 2023

Taringa - Ep 289 - Kupu, Kupu, Kupu - Ka Wānangahia te kupu ’kua’

The Taringa trio have a wānanga on the various uses of the word "kua".

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320