Friday Dec 16, 2022

Taringa - Ep 269 - Kupu, Kupu, Kupu - Hei tā Tā

Ka haere a Taringa ki Kahungunu ki ngā taringa huruhuru o te Atua o te Te Reo Māori. Ka whakarangatira a Tā Timoti Karetu i a tātou i āna kōrero mō ōna iho pūmanawa, te āhua o te reo hei ko tāna, me ētahi atu o ōna whakaaro mō ngā kaupapa Māori o te wā.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320