Friday Sep 09, 2022

Taringa - Ep 256 - Kupu, Kupu, Kupu - Mahuru Māori

I tīmata a Mahuru Māori i te tau 2014. He whakaaro nō Paraone ki te kōrero Māori mō te roanga o te marama o Mahuru. Ka kōrerotia ngā pānga, ngā huritao, ngā wawata hoki mō te kaupapa.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320