Friday Jan 27, 2023

Taringa - Ep 272 - Kupu, Kupu, Kupu - A kōrero with Dr Jeremy Tātere MacLeod

Ka whakapāho atu anō a Taringa i ngā tari o Kauaka i Kahungunu ki te taha o Tākuta Tātere Mcleod. Ka wānangahia e tātou ngā hua i puta mai i tana rangahau mō te mita, te rangi otirā mō te tūreo o ngā iwi. Ka puta hoki ētahi whakaaro hei wero i ngā whakaaro o ngā iwi. Whakarongo mai.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320